The website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Read more
I accept
more

Polityka prywatności

1
2
7
0
0
4
2
0
%

Polityka prywatności

1
2
7
0
0
4
2
0
%

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.berkano.pl  (Serwis) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób i w zakresie opisanym poniżej.

I. Administrator danych osobowych

 BERKANO EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul Dębowej 23B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Śródmieściu pod Nr KRS 0000532305, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł, NIP: 6793105517

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzamy:

 • w celu zawarcia umowy dokonania analizy i odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy na dostawę produktów lub świadczenie usług (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
 • w celu utrzymania środków bezpieczeństwa i ustalenia niedozwolonego korzystania z usługi (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
 • w celu przekazywania danych uprawnionym podmiotom jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane należące do niektórych lub wszystkich poniższych kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne, dane o finansowe dane identyfikujące, dane identyfikacji podatkowej, numer rachunku bankowego, dane w zakresie Państwa preferencji i wyboru produktów, dane dotyczące umów oraz ugód, zezwoleń, dane dotyczące zamieszkania, oznaczenie identyfikujące nadawane osobie na podstawie posiadanych danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci lub systemu, z którego korzysta osoba, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom księgowym, prawnikom, audytorom, firmom windykacyjnym marketingowym, informatykom, firmie hostingowej, doręczycielom, kurierom, bankom, pracownikom i współpracownikom.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić a w zakresie korzystania z usług analitycznych i marketingowych, reklamowych oferowanych przez Google LLC. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów m.in. Google LLC, Mountain View, California.

W przypadku konieczności przekazania danych poza obszar EOG w innych niż ww. opisanych sytuacjach poinformujemy Państwa o tym przed przekazaniem danych. Wówczas dane zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionej usługi.

VI. Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem oraz czas niezbędny dla wykonania naszych zobowiązań wynikających z przepisu prawa w tym zobowiązań podatkowych, sprawozdawczych nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od chwili kontaktu z nami i nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 2. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody marketingowej, lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Państwa prawa:

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem www.berkano.pl/politykaprywatności. W celu wykonania swoich praw proszę kierować żądania pod adres BERKANO EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul Dębowej 23B, NIP: 6793105517

 email: administracja@berkano.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich Państwo nie podadzą możemy odmówić zawarcia umowy.

Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron,
 • Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
 • Poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
 • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zasadniczo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zakres wykorzystywania plików cookies mogą Państwo określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Instagram. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 5. „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 6. „własne” - zamieszczane przez Serwis;
 7. „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 1. nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 2. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 3. czasu nadejścia zapytania;
 4. pierwszego wiersza żądania http;
 5. kodu odpowiedzi http;
 6. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 7. liczby wysłanych przez serwer danych;
 8. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika
 9. informacji o przeglądarce;
 10. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.